Om oss!

Vår Historia!


1959 Småmaskins-Service grundades av Åke Petersson som då hade anställning på Sjögrens Järn på Järntorget i Göteborg. Åke såg behovet för en serviceverkstad för de elverktyg som då såldes. Första lokalen var i källaren hos Jacobssons järnhandel i Mölndal.

1963 Flyttade Småmaskins-Service till nya lokaler på Bågskyttegatan i Mölndal.

1976 Började Per och Ann-Catrin Larsen. Per i verkstaden och Ann-Catrin på Ekonomi där allt skrevs på skrivmaskin.

1980 Togs verksamheten över av Margareta och hennes man Ove.

1982 Flyttade verksamheten till Toltorpsgatan. Då allt blev större, verkstad, butik och fler varumärken. Då anställde man mer personal.

1987 Tog Per och Ann-Catrin över verksamheten 100%. Efter att varit delägare några år.

1989 Firade Småmaskins-Service 30 år.

2002 Flyttade man till Fältspatsgatan i Högsbo.

2017 Flyttade man till dagens lokaler i Högsbo.