1 års garanti

Metabo ger 1 års garanti, med start från försäljningsdatum till slutförbrukaren. Garantin omfattar brister, som kan hänföras till material- och/eller fabrikationsfel.

Om det görs garantianspråk, skall faktura/kvitto med försäljningsdatum bifogas.

Reparationer, som utförs med garantianspråk, skall uteslutande ske på en auktoriserad Metabo Garanti-Serviceverkstad.

XXL - EXTRA LÅNG GARANTI

LÅNG SÄKERHET.

Våra produkter är mycket hållbara. Eftersom de sällan behöver repareras har Metabo utvecklat en tilläggsgaranti - den extra långa XXL-garantin. Om du registrerar dig förlängs den normala garantin till tre år.

 

XXL-garantin får du genom att registrera dig online.

 

Den gäller för alla maskiner som köps fr.o.m år 2004.

Registrering inom 4 veckor efter köp.