Garantiinformation

Alla Makita-produkter kontrolleras och vägs innan de lämnar fabrik och kan på så sätt garanteras vara fria från fel under gällande garantitid, både i utförande och i material.

 

Uppkommer fel under gällande garantitid på grund av tillverknings eller materialfel, skickas maskinen (komplett med väska, laddare, batterier och kvitto) till Makita Service-Center i Sollentuna eller annan auktoriserad serviceverkstad där verktyget kommer att repareras utan kostnad.

 

Garanti gäller inte om:

• Reparation eller försök till reparation har gjorts av annan än auktoriserad verkstad.

• Reparationer krävs på grund av normalt slitage.

• Verktyget har missbrukats.

• Felaktigt underhåll.

• Modifiering har gjorts på verktyget.

 

Gällande garantitider:

Elverktyg: 2år

Batteriverktyg: 2år

Luft/högtryckssortiment: 1år

Kompressorer:1år

Bensinverktyg: 1år

Batterier, laddare och tillbehör: 1år

 

En Reklamationsblankett finner du under fliken dokument alternativt via denna länk.